nadrzwi

loga eu

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWYCH VII-IX RPO WP 2014-2020

DZIAŁANIE 9.1

ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 895 125,00 zł

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 2 605 612,50 zł

 

Projekt "Bajkowy start" realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,  pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z gmin całego powiatu mieleckiego z gm. wiejskich: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Radomyśl Wielki oraz Mielca  poprzez otwarcie Przedszkola Terapeutycznego Świętego Józefa w Mielcu dla 20 dzieci, dostosowanego do niepełnosprawności dzieci, w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy programowej, specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci oraz otwarcie się na potrzeby 20 rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.05.2017 r. do 31.08.2018 r.

PLANOWANE EFEKTY:

  • 20 miejsc przedszkolnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • podniesienie kompetencji 16 nauczycieli
  • wsparcie psychologiczne dla 20 rodziców

Dzięki projektowi zwiększy się odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach powiatu mieleckiego w dostępie do edukacji przedszkolnej, w tym do kształcenia specjalnego.

 

GRUPA DOCELOWA:

  • 20 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku 2,5-9 lat.
  • 20 rodziców dzieci
  • 16 nauczycieli i pedagogów oraz psycholog

 

REKRUTACJA:

Rodzice składają kartę zgłoszenia i oświadczenie o zamieszkaniu, orzeczenia i opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Warunkiem wstępnym przyjęcia do projektu jest wiek dziecka i miejsce zamieszkania na terenie powiatu mieleckiego.

O przyjęciu dziecka będzie decydować liczba uzyskanych punktów według następujących kryteriów:

Dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym – 2 pkt

Dziecko niepełnosprawne na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju – 1 pkt

Przy równej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby nieprzyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na liście według przyjętych  kryteriów rekrutacji. Osoby składające formularz zgłoszeniowy po  zakończeniu procesu rekrutacji będą dopisywane do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 606 308 464 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.