nadrzwi

Główną misją Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Świętego Józefa w Mielcu jest wspieranie rozwoju dzieci, dostosowanie metod pracy do ich indywidualnych możliwości, oraz dbanie o zaspokojenie podstawowych potrzeb psychofizycznych jej wychowanków. Placówka obejmuje specjalistyczną opieką dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 2,5 roku do 9 lat, udziela wsparcia dzieciom m.in.z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieciom z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami rozwojowymi.

  

Przedszkole oferuje profesjonalne wsparcie zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, którzy mają możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz konsultacji ze strony wielu specjalistów: oligofrenopedagog, logopeda, fizjoterapeuta, psycholog, instruktor dogoterapii oraz hipoterapii. Wszelkie formy i metody pracy pozwalają na to, aby podopieczni osiągali nowe umiejętności rozwojowe, umożliwiające im osiągać coraz wyższe poziomy samodzielności, uwzględniające ich indywidualne zdolności i możliwości. Pobyt w przedszkolu pozwala dzieciom na udział w życiu społecznym poprzez: codzienny kontakt z rówieśnikami, udział w wycieczkach, warsztatach, spotkaniach okazjonalnych, a także uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych.

 

 Terapia, edukacja oraz pomoc przebiega w oparciu o indywidualny program stworzony dla każdego podopiecznego, w którym metody oraz formy nauczania są dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. Ogromnym atutem są zajęcia prowadzone w nowoczesnych, bogato wyposażonych salach przedszkolnych oraz terapeutycznych.

 

Sale przedszkolne

1 

2

3

 

 

 

Podłoga interaktywna-magiczny dywan

 

4
 
5
 
6
 
 
 
Na terenie przedszkola znajdują się gabinety przeznaczone do terapii indywidualnej, dobrze wyposażona sala rehabilitacyjna, a także Sala Doświadczania Świata.

 

Sala rehabilitacyjna

7

8

9

 

 

Sala Doświadczania Świata

10

11

 

Placówka posiada również wysokiej jakości, specjalistyczny sprzęt, m.in. pionizatory, siedziska oraz wózki z których na co dzień korzystają potrzebujący. Wnętrze jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (szerokie i przestrzenne korytarze, winda, dostosowana architektura łazienek), a ściany pomalowane na ciepłe kolory wzbogacają wnętrze budynku, wprowadzając przyjemną atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

12

13

 

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w małych grupach. Wychowankowie mogą liczyć na pomoc w formie : rehabilitacyjnej, logopedycznej (w tym terapia karmienia, psychologicznej, pedagogicznej. W placówce realizowane są również zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, dzięki którym możliwe jest otoczenie specjalistyczną opieką dziecka oraz rodziny już od pierwszych chwil rozpoznania niepokojących symptomów zaburzeń. Podjęcie odpowiednich działań w tak wczesnej fazie rozwoju dziecka, pozwala na osiągnięcie lepszego funkcjonowania, osiągnięcia większej samodzielności w przyszłym życiu dziecka. Podopieczni przedszkola korzystają z zajęć w których wykorzystywane są różnorodne metody terapii, dostosowane do możliwości dziecka m.in.: terapia behawioralna, integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikacji, Metoda Porannego Kręgu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda M.Ch Knillów, arteterapia, sensoplastyka, stymulacja polisensoryczna.

 

Ofertę przedszkola wzbogacają również nowatorskie metody pracy m.in. terapia EEG biofeedback oraz metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena. Podopieczni mogą skorzystać także z zajęć prowadzonych przez instruktora dogoterapii oraz hipoterapii. Są to zajęcia, które stanowią jedną z najbardziej ulubionych form zajęć przedszkolaków.

 

 

Poprzez tak różnorodne metody pracy, możliwy jest rozwój oraz poprawa funkcjonowania dzieci w sferze komunikacji i samodzielności. Ważnym zadaniem przedszkola jest zapewnienie podopiecznym bezpieczeństwa, opieki, a także sprawianie im radości poprzez codzienną zabawę. Nadrzędnym zadaniem jest również kształtowanie przyjaznej atmosfery oraz wskazywanie właściwego stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych, pokazania, iż są integralnymi i pełnowartościowymi członkami naszej społeczności.

 

 

Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.30 - 16.00.

 

 

Kontakt:

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Świętego Józefa w Mielcu
ul. Wolności 164/2 (Orzech)
39-300 Mielec


tel. 606 308 464

17 250 67 75

 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.terapeutyczne.przedszkolejozefa.pl/