nadrzwi

Podstawowym celem terapii z koniem jest praca nad poprawą kontaktu i komunikacji pacjenta ze światem  zewnętrznym. W tej formie hipoterapii największy nacisk kładzie się na kształtowanie prawidłowych relacji pacjenta zarówno z hipnoterapeutą, jak i koniem, które maja wpływać na poprawę jego relacji z otoczeniem społecznym. Zajęcia opierają się przede wszystkim na podejmowaniu  różnego rodzaju aktywności, w których istotną rolę odgrywa koń. W zależności od indywidualnego celu terapeutycznego mogą obejmować także samą jazdę konną, ale nie muszą. Terapia z koniem skierowana jest przede wszystkim do osób autystycznych , nadpobudliwych, cierpiących na różnorodne zaburzenia psychiczne oraz niedostosowanych społecznie.