nadrzwi

W terapii psychologiczno-pedagogicznej wykorzystywane są elementy m.in.:

  • Metoda ruchu rozwijającego;
  • Program aktywności M. i Ch. Knill'ów;
  • METODA KINEZJOLOGII EDUKACYJNEJ PAULA DENISSONA
  • PORANNY KRĄG – STYMULACJA POLISENSORYCZNA WG PÓR ROKU
  • RELAKSACJA I MUZYKOTERAPIA
  • Metodę Dobrego Startu;
  • Integrację sensoryczną;
  • Metody Rudolfa Labana i pedagogiki zabawy;
  • Niedyrektywną terapię zabawową;
  • Zabawy z wykorzystaniem materiałów nieustrukturalizowanych;
  • Zabawy paluszkowe;
  • Zabawy i gry komputerowe;
  • Masaże klasyczne;
  • Metodę malowania dziesięcioma palcami.

Dogoterapia to metoda wykorzystująca psy w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ale również dająca wspaniałe efekty w terapii osób samotnych i starszych. Działanie tego rodzaju  terapii kontaktowej polega na kontakcie fizycznym ( głaskanie, przytulanie się do psa, ujęcie podanej łapy) oraz na nawiązywaniu więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby.

W Naszym Przedszkolu prowadzimy Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR).


Kadra przedszkola udziela konsultacji rodzicom starającym się o opinie o potrzebie wszesnego wspomagania rozwoju.
Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objęte mogą być dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

W fizjoterapii wykorzystywane są elementy m.in.:

Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

Podstawowym celem terapii z koniem jest praca nad poprawą kontaktu i komunikacji pacjenta ze światem  zewnętrznym. W tej formie hipoterapii największy nacisk kładzie się na kształtowanie prawidłowych relacji pacjenta zarówno z hipnoterapeutą, jak i koniem, które maja wpływać na poprawę jego relacji z otoczeniem społecznym. Zajęcia opierają się przede wszystkim na podejmowaniu  różnego rodzaju aktywności, w których istotną rolę odgrywa koń.

W terapii logopedycznej wykorzystywane są elementy m.in.:

 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej ("metoda krakowska")
 • Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz;
 • Logorytmiki;
 • Masażu logopedycznego;
 • Metody komunikacji alternatywnej;
 • Zabawy i gry komputerowe.