nadrzwi

 

1. Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna przeznaczona dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, Zespół Aspergera, afazja, alalia, zagrożenie dysleksji), genetycznymi (Zespół Downa) a także dla dzieci zdrowych, u których rodzice chcą zwiększyć możliwości intelektualne. Twórcą metody jest profesor Jagoda Cieszyńska. Na metodę składa się wiele technik, które przyczyniają się do osiągania u dzieci kolejnych etapów poznawczych zgodnie z rozwojem. Stosowanie wszystkich tych technik przynosi zamierzone efekty. Na elementy metody krakowskiej składają się: stymulacja słuchowa, komunikacja ułatwiona – gesty wizualizycyjne i gesty interakcyjne, Manualne Torowanie Głosek, stymulacja zabawy, programowanie języka, dziennik wydarzeń, Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania, terapia funkcji wzrokowych, stymulacja funkcji motorycznych, wybór dominacji ręki, stymulacja lewej półkuli mózgu, kształtowanie zachowań społecznych, stymulacje poznania wielozmysłowego, stymulacja pamięci – pamięć symultaniczna, pamięć sekwencyjna, ćwiczenia kategoryzacji, kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Stosując całą metodę dziecko zaczyna zauważać relacje, osoby, lepiej słyszy i widzi. Dziecko dzięki mowie otaczających osób lepiej rozumie mowę i samo zaczyna mówić.