nadrzwi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Trwa rekrutacja do Niepublicznego Terapeutycznego Przedszkola Św. Józefa w Mielcu przy ul. Wolności 164/2

Przedszkole Terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności,

zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń rozwojowych.


Ofertę kierujemy do rodziców i ich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 2,5 roku do 9 lat.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu:

www.facebook.com/terapeutyczneprzedszkolemielec